Gnome 3 začne opäť podporovať prvky klasického Gnome 2 (UX) formou jednoduchého balíčka rozšírenia

Po rozhodnutí skončiť s podporou " Fallback módu" v Gnome 3, teraz diskusia v komunite Gnome 3 odobrila priniesť súbor základných klasických prvkov z Gnome 2 UX ("user experience") vo forme jednoduchého balíčka rozšírenia. Toto "hlavné klasické" rozšírenie (tarball) bude obsahovať iba klasické úžívateľské prvky – klasické alt + tab, task bar, min/max tlačítka, hlavné menu. Na zabezpečenie bezchybného fungovania tohoto rozšírenia v Gnome 3, bude rozšírenie vydávané formou tarball-u, ako každý iný modul.Toto rozšírenie musí pracovať v každej novo-vydanej stabilnej (hlavnej) verzii Gnome 3 a preto bude súčasťou jeho git-repositárov a tarball-ov. O modernej koncepcii UX ("user experience") v Gnome 3 a o tom, čo má priniesť užívateľovi Gnome sa dočítate vo výbornom blogu afaikblog.wordpress.com.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.